Nižšie sú zverejnené ponuky voľných pracovných miest.

    V prípade, ak nie je momentálne viditeľná žiadna ponuka, neevidujeme voľné pracovné miesto.

    Aktuálne výberové konania na pracovné a funkčné miesta, ktoré sa (najmä v súlade so zákonom o vysokých školách) obsadzujú výberovým konaním, sa nachádzajú v sekcii Výberové konanie.