Výročná správa AS FF KU za rok 2020

  pdf2 Zápisnica zo 7. zasadnutia AS FF KU

  Online 7. zasadnutie AS FF KU prostredníctvom aplikácie MS Teams s kódom 7cyxndk

  pdf2 Pozvánka na 7. zasadnutie AS FF KU

   

  pdf2 Zápisnica zo 6. zasadnutia AS FF KU

  pdf2 Pozvánka na 6. zasadnutie AS FF KU

   

  pdf2 Zápisnica z 5. zasadnutia AS FF KU

  pdf2 Pozvánka na 5. zasadnutie AS FF KU 

  Online 5. zasadnutie AS FF KU, 19.5.2020 prostredníctvom aplikácie Cisco Webex Meetings:
  číslo meetingu: 955 791 243
  heslo: 5FRhGQj9Cx3 (53744759 from phones and video systems)

   

  pdf2 Zápisnica z 4. zasadnutia AS FF KU

  pdf2 Pozvánka na 4. zasadnutie AS FF KU