ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0526-9
  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Zborník vznikol sumarizáciou teoretických ako aj praktických príspevkov prezentovaných na druhej vedecko-odbornej konferencii absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (ALUMNI). Zborník obsahuje pestrú paletu zaujímavých vedecko-odborných textov, ktoré rozoberajú aktuálne psychologické témy. Možno tu nájsť rozmanité state, napríklad z oblasti neuropsychologickej diagnostiky, psychológie hudby, probácie, psychologickej praxe v ozbrojených silách SR či príspevky, ktoré pojednávajú o psychickej odolnosti, kvalite života a ďalšie. Zborník otvára rozhodujúca úvodná štúdia, ktorá pozornosť čitateľa zacieľuje na velikánov slovenskej psychológie a pripomína ich významné počiny v oblasti psychologickej vedy a praxe. Súčasťou zborníka je aj fotografická dokumentácia, ktorá mapuje atmosféru absolventskej konferencie.