Katedra anglického jazyka a literatúry

    Katedra anglického jazyka a literatúry

    Katedra anglického jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku ponúka študijné programy na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia pre uchádzačov o štúdium učiteľstva (anglický jazyk a literatúra v kombinácii) a pre uchádzačov o filologicko-kulturologické štúdium (anglistika a amerikanistika – jednoodbor a anglistika a amerikanistika – medziodbor v kombinácii s filozofiou a históriou). V rámci svojich študijných programov zabezpečuje Katedra anglického jazyka a literatúry výučbu širokej škály jazykovedných, literárnovedných, kulturologických a metodologických predmetov, kde majú študenti možnosť interaktívnou formou získať vedomosti a zároveň príležitosť rozvíjať si kritické myslenie a zručnosti potrebné pre efektívne formulovanie a obhájenie svojich názorov v anglickom jazyku.

    Viac o katedre