Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:GAMU (Masarykova univerzita)
  Číslo projektu:MUNI/M/0921/2015
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2018
  Vedúci projektu:prof. Jan Holzer
  Spoluriešitelia:

  doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

  Zahraničný projekt:nie