Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD., Mgr. Katarína Matejová, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Verbum – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1071-3
  Publikácia na stiahnutie: STYLY_KOMIKY.pdf (715.35k)
  Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Monografia vznikla ako súčasť projektu VEGA 1/0433/21 s rovnomenným názvom. Hlavným cieľom je preklad dotazníka Markery štýlov komiky a jeho adaptácia na slovenské podmienky a zároveň aj validizácia danej metódy na dospelej a adolescentnej populácii. Publikácia okrem slovenskej adaptácie dotazníka Markery štýlov komiky prináša aj dve štúdie, ktoré skúmajú vzťahy štýlov komiky k dimenziám kreativity a k obranným mechanizmom v populácii študentov stredných škôl.