Katedra žurnalistiky na FFKU v Ružomberku  začala fungovať od akademického roka 2002 – 2003. Jednou z hlavných vízií jej zakladateľov bolo formovať budúcich katolíckych novinárov.  Čoskoro sa zaradila medzi špičkové pracoviská svojho druhu na Slovensku. Od svojho vzniku poskytovala  vzdelávanie v jednoodborovom študijnom programe Žurnalistika. Najskôr v päťročnom magisterskom programe, neskôr v trojročnom bakalárskom a dvojročnom magisterskom programe. V krátkom čase katedra získala akreditačné práva na  doktorandské štúdium a taktiež práva realizovať habilitačné a inauguračné konania, ktoré má akreditované aj v súčasnosti.

    Viac o katedre