Florián Tománek – kňaz, politik, publicista

Informácie o projekte

Koordinujúca organizácia:VEGA
Číslo projektu:1/0035/17
Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
Vedúci projektu FPV:PhDr. Peter Olexák, PhD.
Spoluriešitelia:

prof. PhDr. PaedDr. Pevel Marek, Ph.D., Mgr. Peter Zmátlo, PhD., Mgr. Michal Mudroch D

Zahraničný projekt:nie

Florián Tománek (1877 – 1946) poslanec Revolučného Národného zhromaždenia (1920), poslanec Národného zhromaždenia (1920 – 1929) a katolícky kňaz je relatívne prebádanou postavou. Svojim príbehom však patrí ku kľúčovým osobnostiam, ktoré šírili myšlienky politického katolicizmu na Slovensku. Patril k zakladateľom Slovenskej ľudovej strany (napokon sa stal kritikom jej vedenia a členom opozičnej frakcie), s ktorou sa po Tukovej afére rozišiel (s tým sa spája jedno z najdramatickejších období jeho života). Významne sa angažoval ako redaktor, bol duchovným zahraničných Slovákov (Rakúsko), zakladateľom Kresťanského roľníckeho združenia, členom Rodobrany, Jurigovej slovenskej ľudovej strany a po vojne bol v Strane slobody. Jeho úsilie je rámcované širšími súvislosťami doby. Okrem iného významné miesto mu patrí v dejinách slovenského Katolíckeho modernizmu – reformného prúdu (čakajúceho na preskúmanie), ktorý začiatkom 20. stor. vystúpil s požiadavkou modernizácie a demokratizácie cirkvi na Slovensku.