Arcibiskup František Kordač: nástin života a díla apologety, pedagoga a politika

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Pavel Marek, Marek Šmíd
    Rok vydania:2013
    ISBN:ISBN 978-80-244-3371-4

    Prvý pražský arcibiskup Československej republiky František Kordač býva niekedy označovaný za kontroverznú postavu. Vzdelaný a schopný katolícky kňaz, profesor pražskej teologickej fakulty, ale tiež politik českého kresťansko-sociálneho hnutia, filozof a teológ, sa stal českým prímasom v jednom z najzložitejších období našich národných dejín. Významne prispel k urovnaniu pomeru medzi Vatikánom a ČSR a zásadným spôsobom zasiahol do výchovy a vzdelávania duchovenstva. O riešení cirkevných problémov v krajine mal vlastné predstavy, preto jeho pôsobenie na biskupskom stolci bolo ukončené vynútenou rezignáciou a veľkou aférou. Životopisne koncipovaná kniha, opierajúca sa o zdroje z českých a vatikánskych archívov, prístupným spôsobom zoznamuje čitateľa s dielom tohto muža.