Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:N/A
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-8084-182-9
  Onto-teológia: Plotinos verzus Heidegger

  Kniha je pokusom o autentickú kritickú konfrontáciu s Heideggerovou tézou o onto-teologickej povahe metafyziky. Autentickosť konfrontácie sa zakladá na (i) preskúmaní kontextu konštituovania významu centrálneho termínu „onto-teológia“; (ii) na premyslení jazyka ako platformy rozličných foriem onto-teológie; (iii) na doteraz nerealizovanej konfrontácii Heideggerovej tézy s historickou koncepciou Plótina, ktorej sa v rámci slovenských akademických kruhov dejín filozofie venovala len neveľká a nesystematická pozornosť. Prostredníctvom konfrontácie s odkazom Heideggerovej tézy kniha smeruje aj k samotnému problému povahy metafyziky.