‘Incomplete’ linguistic systems in a theoretical and experimental linguistic approach

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:PPKE-BTK-KUT-23-2
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2024 - 31. Dec 2026
  Vedúci projektu:Balázs Surányi, DSc MAE
  Spoluriešitelia:Mgr. Katalin Balogné Bérces, PhD.
  Zahraničný projekt:áno