ALUMNI Conference of Graduates. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0335-7
  ALUMNI Conference of Graduates. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Zborník štúdií vznikol sumarizáciou príspevkov prezentovaných na prvej vedecko-odbornej konferencii absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (ALUMNI). Zborník pozostáva z trinástich vedecko-odborných textov absolventov i pedagógov katedry a predkladá pestrú zmes psychologických tém a súčasných smerov, ktorým sa autori výskumne venujú. Nájdeme tu okrem iného štúdie z oblasti psychológie humoru, psychológie attachmentu, psychológie morálky, psychológie konfliktov, psychológie internetu, psychológie staroby, psychológie hudby i problematiku integrácie imigrantov. Súčasťou zborníka je aj reflexia nad doterajším fungovaním katedry psychológie a jej plánmi do budúcna a súbor všetkých textov uzatvára pohľad samotných absolventov na ich vlastné štúdium na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku.