Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Michal Miovský, Vladimír Chrz a kolektív
  Vydavateľstvo:Praha: Grada
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-247-7323-0
  Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace

  Umenie je kreatívnou aktivitou, ku ktorej je jednotlivec pohýňaný, činom, ktorým je človek obohacovaný. Monografia aspoň čiastočne sprostredkováva niečo, čo obvykle býva pri vnímaní umeleckého diela skryté. Tematické spektrum knihy je však veľmi široké: na jednom konci začíná výtvarným dielom a psychológiou, aby následne pokračovalo  cez  oblasti tvorivého procesu, interpretáciu diela, prácu s filmovým materiálom až po básne. Celé dielo je výsledkom systematickej práce výsklumných tímov v Čechách a na Slovensku.