Katedra žurnalistiky na FFKU v Ružomberku  začala fungovať od akademického roka 2002 – 2003. Jednou z hlavných vízií jej zakladateľov bolo formovať budúcich katolíckych novinárov.  Čoskoro sa zaradila medzi špičkové pracoviská svojho druhu na Slovensku. Od svojho vzniku poskytovala  vzdelávanie v jednoodborovom študijnom programe Žurnalistika. Najskôr v päťročnom magisterskom programe, neskôr v trojročnom bakalárskom a dvojročnom magisterskom programe. V krátkom čase katedra získala akreditačné práva na  doktorandské štúdium a taktiež práva realizovať habilitačné a inauguračné konania, ktoré má akreditované aj v súčasnosti.

    Vedenie katedry vo vzťahu k študentom od začiatku zdôrazňovalo potrebu získavania praktických zručností, čo sa pretavilo v investíciách do technického vybavenia. Už dva roky po vzniku katedry sa podarilo otvoriť masmediálne laboratórium v hodnote 100-tisíc eur. V roku 2007 pribudlo rozhlasové štúdio za 50-tisíc eur  a v roku 2011 televízne štúdio v hodnote 640-tisíc eur. Okrem týchto štúdií katedra disponuje dostatkom kvalitných digitálnych zrkadloviek pre študentov zaujímajúcich sa o fotografiu.  Technologické vybavenie ide ruka v ruke s fungovaním reálnych médií, a tak sa študenti môžu realizovať v časopise ZUMAG, v  Pulz  rádiu a univerzitnej televízii TV Unica.  Časopis Zumag a Pulz rádio získali niekoľko celoslovenských ocenení.

    Katedra v rámci realizovaných výskumných projektov organizovala viaceré vedecké konferencie a semináre. Medzi populárne podujatia patrili semináre pod názvom Plnia katolícke médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? Svojím rozsahom, mediálnou prezentáciou i medzinárodným dosahom bol svetový kongres Rodina a médiá, ktorý sa uskutočnil v roku 2008.