Lepta biblejskoj mudrosti: biblejskije krylatyje vyraženija i aforizmy na russkom, anglijskom, belorusskom, nemeckom, slovackom i ukrajinskom jazykach

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:H. Walter, N. F. Venžinovič, M. S. Gutovskaja, E. E. Ivanov, V. M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Mogilev: Mogilevskij gosudarstvennyj universitet imeni A. A. Kulešova
  Rok vydania:2014
  ISBN:978-985-568-008-7
  Lepta biblejskoj mudrosti: biblejskije krylatyje vyraženija i aforizmy na russkom, anglijskom, belorusskom, nemeckom, slovackom i ukrajinskom jazykach

  Publikácia predstavuje šesťjazyčné kompendium – lexikografické spracovanie vybraného okruhu biblických frazém v porovnávacom jazykovom a kultúrnom kontexte. Autorský kolektív pri systematickom lexikografickom opise vychádza v heslovej stati z ruských biblizmov, ktoré (okrem ojedinelých výnimiek) existujú ekvivalentne vo všetkých porovnávaných jazykoch. Frazémy biblického pôvodu ako spoločné kultúrne dedičstvo sú prezentované vo vzťahu k motivačnému prameňu v každom z jazykov.