Dekan

  Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  Dekan, Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Prodekan pre vzdelávanie a výchovu

  Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová

  Prodekanka, fakultná koordinátorka praxí

  Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

  prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka

  Tajomníčka