Dekan

Prodekan pre vzdelávanie a výchovu

Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj

Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

Tajomníčka