Dekan

  Prodekan pre vzdelávanie a výchovu

  Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj

  doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Prodekan, katedrový koordinátor Erasmus+, Docent

  Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

  Tajomníčka