Dekan

  Prodekan pre vzdelávanie a výchovu

  Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová

  Vysokoškolská učiteľka, študijný poradca

  Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

  doc. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka

  Tajomníčka