Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenka v dlhom 19. storočí

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0397/21
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
    Vedúci projektu:Mgr. Ján Golian, PhD.
    Zahraničný projekt:nie