Žobravé rehole a stredoveké mestá (pôsobenie mendikantov v stredovekom urbánnom prostredí)

  Spoločná monografia Miroslava Huťku a Gabriela Hunčagu sa pokúša priblížiť verejnosti niektoré špecifické sprievodné javy, ktoré sa bezprostredne spájajú so šírením a pôsobením najväčších a najznámejších žobravých reholí vo vrcholnom stredoveku. Publikácia sa snaží poukázať na určité signifikantné procesy v spoločnosti a v cirkvi, ktoré sprevádzali účinkovanie tejto osobitnej formy rehoľného života v mestskom prostredí. V texte sa autori chcú prihovoriť najmä záujemcom o duchovné dejiny stredoveku, ktoré paralelne s politickými dejinami vytvárajú komplexnejší obraz života, v tomto prípade stredovekej uhorskej spoločnosti. V prvej časti knihy sa čitateľ môže zoznámiť s procesmi prenikania mendikantov do prostredia európskych miest. V druhej časti sa autori pokúsili o rovnaký prienik, no tentokrát do prostredia uhorských miest.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  Ďalší autori:PhDr. Mgr. Gabriel Hunčaga, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok : Verbum, Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0933-5
  Žobravé rehole a stredoveké mestá (pôsobenie mendikantov v stredovekom urbánnom prostredí)