Sociálna filozofia pápežov a Druhého vatikánskeho koncilu v sociálnych encyklikách blahoslaveného Jána Pavla II.

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Tomáš Haburaj
    Vydavateľstvo:Sečovce: Pastel
    Rok vydania:2013
    ISBN:978-80-971276-0-2