Školenie garantov zamerané na spoluprácu s praxou 11.10. 2022 v čase od 8:30 - 12:00 hod. v zasadačke FF KU F 404

    • cieľovou skupinou sú osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu a učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu
    • benefitom bude spoznanie jednotných procesov rozvoja a udržiavania vzťahov s praxou a zdieľanie dobrých skúseností medzi garantmi