Spišský hrad

  Kniha o Spišskom hrade vznikla zhodou viacerých okolností. Dôležitým momentom boli výsledky architektonicko-historického výskumu v rokoch 2007 – 2008, ktorý mal pôvodne rezumovať predchádzajúce poznatky, lebo „všetko podstatné už o hrade povedané bolo“. Ukázalo sa, že medziodborová spolupráca viacerých odborníkov dokázala priniesť viac než zaujímavé výsledky a k tým najdôležitejším patrila nová interpretácia stavebného vývoja hradného komplexu. Edičný zámer pôvodne rátal s textom, ktorý mal mať charakter turistického sprievodcu, avšak rozsah nových poznatkov a sústredený materiál nedal autorom, aby sa nepokúsili o hlbšiu interpretáciu tohto monumentu. Obrazom i slovom najmä v druhej časti publikácia ponúka plastický obraz vývoja hradu od vzniku najstarších častí architektúry a prvých písomných zmienok až po jeho skazu v roku 1780. Napomáhajú tomu aj písomné materiály začlenené v samostatnej prílohe. Okrem prekladov vybraných zaujímavých listín, tu čitateľ nájde mapu s vyznačením Spišského hradného panstva a tabuľkový prehľad poplatkov, vytvorené podľa Urbára hradného domínia z roku 1583. K novinkám, ktoré táto kniha ponúka, patrí samostatný prehľad županov, vládcov a súkromných vlastníkov hradu a zoznam a krátky priebeh bitiek, ktoré sa odohrali na Spišskom hrade. Hneď v prvej časti prináša rozsiahlejší pohľad na jeho pamiatkovú starostlivosť a doterajšiu obnovu. Neopomenul sa však ani text o muzeálnych expozíciách a súčasnom využití hradu ako expozície múzea. Dobroslava Menclová v roku 1954 napísala, že „umeleckohistorický rozbor Spišského hradu patrí medzi najobťažnejšie problémy tohto druhu. Príčinou je nielen obrovský rozsah hradu, ale aj dlhá doba jeho života“. Na týchto slovách sa ani po takmer 60 rokoch nič nezmenilo, naopak, pribudol ďalší kus histórie, pretože hrad píše svoje dejiny naďalej. Ďalším, nemenej dôležitým impulzom pre vznik knihy bola finančná podpora Poštovej banky, a. s., generálneho partnera SNM, projektu tejto publikácie a podpora kolegiálnych inštitúcií doma i v zahraničí. Naša interpretácia dejinného vývoja hradu by nemohla vzniknúť bez bádaní mnohých predchodcov, preto im patrí uznanie a vďaka. Veríme, že publikácia si nájde svojich čitateľov tak, ako všetky doteraz vydané odborné knihy či legendy o najväčšom hradnom komplexe našej krajiny, ktorý je jedným z jej veľkých symbolov.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.
  Ďalší autori:Ing. arch. Magdaléna Janovská, PhDr. Mária Novotná, Mgr. Martin Stejskal, PhDr. Dáša Uharčeková-Pavúková
  Vydavateľstvo:Levoča : SNM-Spišské múzeum v Levoči
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-8060-369-4
  Publikácia na stiahnutie: SpHrad.JPG (98.06k)
  Spišský hrad