Medzinárodná vedecká konferencia Taliančina dnes, skúsenosti a techniky učiteľov v meniacom sa svete

  V rámci Týždňa vedy techniky sa na pôde Pedagogickej fakulty KU v dňoch 11. a 12. novembra 2022 uskutočnila významná medzinárodná konferencia s názvom Taliančina dnes, skúsenosti a techniky učiteľov v meniacom sa svete. Organizátorom konferencie bola Katedra cudzích jazykov PF KU.
  Medzinárodná vedecká konferencia Taliančina dnes, skúsenosti a techniky učiteľov v meniacom sa svete

  V rámci Týždňa vedy techniky sa na pôde Pedagogickej fakulty KU v dňoch 11. a 12. novembra 2022 uskutočnila významná medzinárodná konferencia s názvom Taliančina dnes, skúsenosti a techniky učiteľov v meniacom sa svete, na ktorej sa zúčastnilo 31 lingvistov zo šiestich krajín: Rumunska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Slovenska.

  Podujatie sa uskutočnilo hybridnou formou, - prezenčne aj prostredníctvom  ZOOM platformy. Okrem zahraničných účastníkov sa ho zúčastnili aj učitelia vyučujúci taliansky jazyk na Slovensku z miest : Stará Ľubovňa, Trebišov, Spišská Nová Ves, Galanta, Nitra, Prešov a Bratislava. 

  Úvodom účastníkov privítala talianska veľvyslankyňa v Slovenskej republike J.E.  Catherine Flumiani, po ktorej nasledovala Dr. Alessandra Sanniti - riaditeľka Talianskeho Inštitútu v Bratislave. 

  Ďakujeme Talianskemu veľvyslanectvu, ktorý bol hlavným sponzorom podujatia a Talianskemu inštitútu, vďaka ktorého finančnej pomoci sa mohli osobne konferencie zúčastniť talianski vedci z univerzít a škôl Ríma a Milána. Príspevky boli zamerané na predovšetkým na prezentáciu efektívnych vyučovacích metód vo vyučovaní talianskeho jazyka.

  Spoločne strávený čas večere v piatok, raňajok a obeda bol pre prítomných príležitosťou na ďalšiu výmenu skúseností a zároveň chvíľou na naviazanie a prehĺbenie priateľstva, veľkej psychickej pomoci v aktuálnom momente,  keď postava učiteľa, a najmä učiteľov cudzích jazykov (okrem angličtiny) je  definovaná ako „menej dôležitá“, stráca sa o nej záujem a tak sa stáva „zbytočná“.

  Na konferencii vystúpili:

  • Profesorka Irina Chelysheva, garantka odboru na PF KU s témou zameranou na históriu vývinu talianskeho jazyka súvisiacu so slovnou zásobou študenta.
  • Patrizia Bertini Malgarini,PhD. vedúca Katedry Talianskej jazykovedy a didaktiky talianskeho jazyka Univerzity LUMSA – Rím s príspevkom zameraným na rozdiely komunikácie a výučby jazyka v hovorenom a náučnom štýle a aktuálnosti vyučovania konjunktívu - netypického pre Slovanov.
  • Marzia Caria, PhD. profesorka lingvistiky a digitálnej kultúry z Univerzity LUMSA – Rím, ktorá hovorila o IT platforme „Di-literatúre“ vytvorenej s cieľom priblížiť mladým ľuďom čítanie klasiky.
  • Mgr. Jiři Špička, PhD z Palackého Univerzity v Olomouci, ktorý sa venoval IT platforme Pastille na výučbu talianskeho jazyka.
  • Stredoškolský profesor Gianluca Sgroi zo školy Pier Giorga Frassati z Milána, ktorý hovoril o nových metódach učenia slovných druhov.
  • Kolega z PF KU Doc. Fabiano Gritti, PhD. ktorý sa venoval indexom čitateľnosti založených na matematických metódach a ich atraktívnosťou pre mladých ľudí.

  V sobotu konferenčný čas otvorila Paed.Dr Viera Rassu Nagy, PhD. z PF KU, ktorá predstavila súčasné populárne metódy výučby cudzích jazykov a problémy, s ktorými sa učiteľ v praxi stretáva. Po nej pokračovali:

  • Stredoškolský profesor Matteo Verga z Bilingválneho Gymnázia Ladislava Saru z Bratislavy, ktorý predstavil novú metódu na vysvetlenie imperatívu.
  • ssa Arianna Leonetti, PhD. Z Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca z Milána, ktorá predstavila mobilný program s názvom „Betwill“, ktorý vytvorila skupina informatikov z Turína ktorý približuje študentom literatúru klasických talianskych románov,
  • Konferenčný blok uzatvorila Dott.ssa Veronica Montalti rovnako z Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca z Milána, ktorá hovorila o svojich skúsenostiach s vyučovaním taliančiny vo viacjazyčnej triede v Jeruzaleme.

  Výzvou do budúcnosti je prehlbovanie a sieťovanie odborníkov doma a zahraničí, ako aj v decembri 2022 pripravovaná triangulácia medzi vybranými triedami stredných škôl s výučbou talianskeho jazyka  (Trebišov, Prešov, Stará Ľubovňa).

  Autor: PaedDr. Rosangela Libertini, PhD.,
  docentka Katedry cudzích jazykov PF KU