Vážení návštevníci,

  v rámci riešenia projektu KEGA č. 008KU-4/2020 s názvom:

  Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu „Učiteľstvo informatiky“ so začlenením problematiky „Internetu vecí“

  vznikol na Katedre informatiky PF KU, Webový portál projektu:

  uniot.sk

  Hlavným cieľom projektu je inovovať a modernizovať predmety súčasného študijného programu „Učiteľstvo informatiky“ pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia so zahrnutím problematiky „Internetu vecí“ naprieč celým obsahom štúdia a s orientáciou na prax, čím sa dosiahne zatraktívnenie tohto štúdia a lepšie uplatnenie jeho absolventov.

  Uvedený webový portál bude slúžiť ako miesto, kde sa budú zhromažďovať podnety a výstupy, relevantné pre daný projekt.