Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov

    Dňa 26. 4. 2023 o 13:00 sa na Katedre manažmentu uskutočnila prednáška "Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov

    Dňa 26. 4. 2023 o 13:00 sa na Katedre manažmentu uskutočnila prednáška  "Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov: Od zdravia detí v rozvojových krajinách k efektivite rodinnej politiky v Európe" v podaní výskumníčky M. A. Sofie Kariny Trommlerovej, PhD.

    Dr. Trommlerová  pochádza z Popradu, kde aj v súčasnosti žije a pôsobí v súčasnosti ako výskumníčka na  Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

    Medzi jej výskumné oblasti patrí: ekonómia rodiny, ekonomická geografia, rodové aspekty, ekonómia zdravia, ekonómia rozvojových krajín a aplikovaná mikroekonometria. Je spoluzakladateľkou Slovenskej asociácie výskumníčok a inovátoriek (SAVIA). Vyštudovala Medzinárodnú ekonómiu na Univerzite Georga-Augusta v Göttingene v Nemecku, získala doktorát z ekonómie rozvojových krajín na Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) v Ženeve, pôsobila aj na ďalších prestížnych univerzitách v Miláne, v Rotterdame či v Barcelone. Spolu strávila 16 rokov v 9 rôznych krajinách na 3 kontinentoch.  Prednáška sa niesla v motivačnom duchu, kde motivovala študentov, aby naplno využili svoj potenciál a nebáli sa vycestovať, o hlavných výsledkoch svojho doterajšieho výskumu a o súčasne realizovanom výskume na Slovensku. Prednášky sa zúčastnili študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia a  bola takisto prínosom pre absolvované predmety: Makroekonómia, Manažérska sociológia, Medzinárodné ekonomické vzťahy a Medzinárodný manažment a podnikanie. Spätná väzba bola pozitívna a výskumníčka dostávala od študentov rôzne otázky.