ŠVOČ 2023 - didaktika matematiky

    Česko-slovenská Študentská konferencia ŠVOČ 2023

    V dňoch 9.-10.6.2023 sa v Nitre na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v spolupráci s SMS JSMF a SUMA JČMF konala česko-slovenská Študentská konferencia ŠVOČ 2023 v didaktike matematiky.
    Katedru matematiky zastupovala Mgr. Eva Šimková so svojou diplomovou prácou Pochopenie, pokračovanie a vytváranie vzorov hudobne nadanými žiakmi, s ktorou získala 3. miesto (z 9 zúčastnených diplomových prác z didaktiky matematiky pre 2. a 3. stupeň).

    Blahoželáme.