All Inclusive II.

  Medzinárodná konferencia pre pomáhajúcich praktikov a školské komunity
  Začiatok (dátum, čas):11. 1. 2024, 9:00
  Koniec (dátum, čas):11. 1. 2024, 18:00
  Miesto:Pedagogická fakulta KU
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Mesto:Ružomberok
  Kategória:Konferencia s medzinárodnou účasťou
  Zameranie:pedagogické a učiteľské

  All Inclusive
  2. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRE POMÁHAJÚCICH PRAKTIKOV A ŠKOLSKÉ KOMUNITY

  Organizačný výbor konferencie
  Členovia a partneri Strategického partnerstva projektu Erasmus+
  Multidisciplinary support of positive changes
  within families in dificult situations

  Termín konania: 11. Januára 2024

  Miesto konania: Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

  CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE
  Budovať inkluzívnu komunitu pre rozvoj a inovatívne smerovanie edukácie a inklúzie detí a žiakov na Slovensku.

  Konferencia je akreditovaná a realizovaná ako 10 hodinový celok v rámci inovačného vzdelávania Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia, evidenčné číslo programu - MŠVVaŠ SR:  2/2022 - IV. 

  Termín ukončenia registrácie na konferenciu: 6.1.2024