Ján Amos Komenský a dnešný pedagóg (2016)

    Výchovný ústav Střílky a Múzeum J.A. Komenského a Buchlovice

    Dňa 18.10. 2016 sa študenti odboru Pedagogika zúčastnili exkurzie do Českej republiky s názvom Ján Amos Komenský a dnešný pedagóg. Študenti všetkých troch ročníkov bakalárskeho štúdia odboru Pedagogika spolu s pedagógmi navštívili Výchovný ústav v Střílkach, kde diskutovali s vedením ústavu o problémoch súčasnej  mládeže a zameraní ústavu a školy, ktorá jej jeho súčasťou. Neskôr si prezreli expozíciu v múzeu Jána Amosa Komenského v Uherskom Brode a nakoniec sa spolu pokochali nádherou zámku v Buchloviciach.

    Ďakujeme vedenie PF KU, že exkurzia bola podporená z interného grantu GAPF PF KU 4/72./2016

    Videopozdrav od študentov