Ján Amos Komenský a dnešný pedagóg očami študentov

    Prezentácia projektu počas TEV

    Študenti odboru Pedagogika, ktorí sa zúčastnili exkurzie do Komne, Nivnice, Uherského Brodu a Buchlovic, prezentovali svoje poznatky a zážitky počas Týždňa európskej vedy 2016 na pôde PF.