Konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie (2016)

    Prvý ročník konferencie 26.10.2016

    Dňa 26.10.2016 sa na pôde PF KU konal prvý ročník konferencie s názvom Súčasnosť a perspektívy edukácie venovanej súčasným otázkam a trendom vo vzdelávaní.