Motivácia žiakov efektívnou komunikáciou

    Beseda s autorkou knihy Martou Meškovou

    Dňa 28.4.2015 na pôdu PF KU zavítala Marta Mešková, ktorá porozprávala študentom o svojej zaujímavej knihe Motivácia žiakov efektívnou komunikáciou, ktorú vydalo vydavateľstvo Portál v Prahe v roku 2012.