Odkaz Jána Amosa Komenského pre dnešného pedagóga (2019)

  Exkurzia študentov odboru Pedagogika do Uherského Brodu

  Dňa 23. 10. 2019 sa študenti odboru Pedagogika zúčastnili exkurzie do rodiska Jána Amosa Komenského. Navštívili múzeum v Uherskom Brode a nádhernú baziliku vo Velehrade.

  V múzeu Jana Amosa Komenského čakal študentov okrem prehliadky samotného múzea aj zaujímavý program.  V historickej škole zažili vyučovanie a vyskúšali si aj ako žiak musel znášať trest. Stáť s predpaženými rukami 15 minút robilo niektorým problém.

  Velehrad s bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda je jedným z najvýznamnejších pútnických miest v Českej republike. Velehrad patrí do farnosti olomouckej arcidiecézy, dekanátu Uherské Hradište. Súčasťou farnosti sú obce Velehrad, Salaš, Modrá a Tupesy. Na Velehrade sa každoročne koná 5. júla Národná púť k ucteniu pamiatky slovanských vierozvestcov.

  Hlavným cieľom projektu bolo:

  • poukázať na osobnosť „učiteľa národov“ J. A. Komenského priamo v teréne
  • navštíviť rodisko a významne miesta na Morave, kde tento pedagóg žil a pôsobil
  • doplniť, obohatiť a zhrnúť vedomosti a poznatky o živote a diele J. A. Komenského

  Exkurzia bola podporená vďaka internému grantu GAPF 1/16/2019: Odkaz Jána Amosa Komenského pre dnešného pedagóga. ĎAKUJEME!