Po stopách Jána Amosa Komenského (2014)

    Exkurzia študentov odboru PEDAGOGIKA PF KU v Ružomberku

    45 študentov 1. – 3. ročníka odboru Pedagogika sa dňa 25.3.2014 zúčastnilo exkurzie do Komne, kde sme navštívili pamätník J. A. Komenského, do Nivnice rodiska J. A. Komenského s prehliadkou pamätnej siene J.A.K. Študenti sa odfotili pri pomníku J.A.K., v obecnom parku. Neskôr navštívili Nadačný dom Dr. Jozefa Kachníka a Vychovatelskú knižnicu. Záver exkurzie patril návšteve a prehliadke Múzea J. A. Komenského v Uhorskom Brode.

    Pamätník J. A. Komenského je malé múzeum v obci Komňa so stálou expozíciou týkajúcou sa histórie dediny a života Jana Amosa Komenského. Zbierky zahŕňajú tiež nálezy z archeologických vykopávok v lokalite zrúcaniny hradu Zuvačov, mineralogické exponáty či ukážky dobového náradia a nábytku. Pamätník bol zriadený roku 1992 pri príležitosti 400. výročia narodenia J. A. Komenského, ktorému Komňa dala meno, a spravuje ho Spolok pre uctenie pamiatky J. A. Komenského. Nachádza sa v bývalej sýpke pri vidieckej usadlosti č. p. 33. Táto jednoposchodová stavba pochádza z roku 1744 a od roku 1958 je pamiatkovo chránená. Je postavená z kameňa a jej steny sú omietnuté a obielené. Na jej priečelí je krytá drevená pavlač s predĺženou strechou, vstup do budovy a dve malé prízemné okná. Strecha je sedlová a pokrytá bridlicou a štíty sú vymurované až do jej hrebeňa. Budova je majetkom obce Komňa.