Rozhovory s ministrami

    Beseda s PhDr. Ľubomírom Pajtinkom, PhD.

    3.5. 2016 zavítal na pôdu PF KU Dr. Pajtinka, ktorý predstavil svoju zaujímavú publikáciu Rozhovory s ministrami. Beseda sa tešila veľkému záujmu poslucháčov.