Sociálno-pedagogické dialógy (2015)

    Rodičovstvo ako sociálno-pedagogický problém

    Prvý ročník vedeckého sympózia katedry sa konal 11.2.2015.