Sociálno-pedagogické dialógy (2018)

    Deti, dospelí, seniori - medzigeneračný monológ, dialóg alebo konflikt?

    Táto téma vyvoláva rad otázok. Možno dokážeme byť dobrými rodičmi, možno vieme reflektovať súčasné detstvo a adolescenciu, ale vieme spoločne medzigeneračne žiť plný život? Vieme byť dobrými deťmi našich rodičov a viesť s nimi dialóg? Vieme byť dobrými rodičmi našich detí a vieme sa s nimi rozprávať? Aké prekážky vidíme pri vytváraní spoločenstva v spoločnosti, v našich deťoch, dospelých, v senioroch a v nás samých? Máme ešte ambíciu ich prekonávať?

    Sme si istí, že celý rad ďalších otázok (a azda aj odpovedí) Vám napadne. Potešíme sa, keď sa prídete na Katolícku univerzitu v Ružomberku dňa 15.2. 2018 s nami podeliť o svoj pohľad. Ostávame pri tradičnej forme kolokvia, ktoré chce byť skutočným dialógom.