Sociálno-pedagogické dialógy (2019)

  Roly ženy a muža vo výchove- ideál, alebo prekonaný model?

  Rovnako ako predchádzajúce témy, aj táto vyvoláva rad otázok. Na jednej strane sa stretávame s výraznou mediálne podporovanou snahou feministických aktivistov a genderových ideológov nivelizovať nielen sociálne, ale dokonca i biolo-gické rozdiely medzi ženami a mužmi, na opačnom póle sa stretávame aj s rigidnými zástancami rozdelenia rolí, ktorým temer celkom chýba reflexia súčasného fungova-nia ženy a muža v spoločnosti.

  Téma je z nášho pohľadu aj výzvou zamyslieť sa napr. nad tým:

  - či a ako dokážeme reálne napĺňať roly muža a roly ženy voči svojim deťom, rodičom, blízkym, v spoločenstve, v práci, v spoločnosti,

  - čo znamená stieraní rolí, resp. ich zamieňanie pre dieťa, a ak je spojené s reálnymi rizikami, tak s akými,

  - ako vnímajú rozdelenie rodičovských rolí ich deti.

  Sme si istí, že celý rad ďalších otázok (a azda aj odpovedí) Vám napadne. Potešíme sa, keď sa prídete 14.2.2019 na Katolícku univerzitu v Ružomberku s nami o svoj pohľad podeliť.