Významné životné jubileum

    Vo februári roku 2022 oslávil svoje nádherné narodeniny prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

    Členovia katedry a študenti gratulujú pánovi profesorovi k významnému životnému jubileu a do ďalších rokov mu želajú pevné zdravie, pohodu a mnoho nového pedagogického elánu a optimizmu.