Zážitkový workshop

    Prezentácia exkurzie pre študentov

    V rámci Týždňa európskej vedy 2019 zorganizovali študenti odboru Pedagogika opäť zaujímavý workshop v ktorom prezentovali poznatky a zážitky nadobudnuté počas exkurzie v Uherskom Brode (23.10. 2019).

    Workshop sa konal 4.11.2019 a sa niesol v znamení pripomenutia Jana Amosa Komenského a jeho odkazu pre súčasného pedagóga. Študenti si pripravili postery, kvízy, didaktické hry a rôzne zábavné aktivity, ktorými si zopakovali zaujímavosti o významnom pedagógovi, ktorý právom nesie pomenovanie „učiteľ národov“.