Adventné tvorivé dielne

    Katedra biológie a ekológie spolu s Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky

    a OZ Prameň poznania Vás pozývajú na Adventné tvorivé dielne,

    ktoré sa uskutočnia 6.12.2022 o 9.30 h vo Foyer PF KU