Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky,  Katedra biológie a ekológie

  a Slovenská agentúra životného prostredia

  Vás srdečne pozývajú na

  METODICKÝ DEŇ PRE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV

  zameraný na tému trvalej udržateľnosti, programy environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP pre školy

  Termín: 25.10.2022 od 8.00 hod. do 12.30 hod.

  Miesto realizácie: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, miestnosť A201