Otvorenie Študovne Mons. doc. Alojza Kostelanského

    Dňa 20.6.2023 bola na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU otvorená Študovňa Mons. doc. Alojza Kostelanského pri príležitosti jeho nedožitých 70-tych rokov života. Podujatie sa začalo svätou omšou v Kaplnke sv. Alberta, ktorú celebrovali prof. Ľ. Pekarčík a doc. R. Sarka. Po svätej omši sme sa presunuli na slávnostné otvorenie študovne na 2. poschodí č. d. 248.

    Otvorenia sa zúčastnil rektor, doc. J. Demko, prodekan PF prof. R. Adamko, rodinní príslušníci doc. A. Kostelanského, členovia Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, členovia Katedry katecheticky a praktickej teológie a pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci PF KU. V príhovoroch sme si vypočuli spomienky na doc. A. Kostelanského a jeho prínos pre univerzitu, kolegialitu, príklady pokory i slová povzbudenia a potreby neustáleho vzdelávania pre pedagógov a študentov.

    Publikácie, ktoré sa v študovni nachádzajú, sú z oblasti pedagogiky a psychológie, predškolskej a elementárnej pedagogiky, pedagogiky voľného času, katechetiky a teológie a iné. V študovni sa nachádza viac ako 1500 publikácií.

    Ďakujeme za veľký dar, že sme mohli byť súčasťou života človeka s veľkým srdcom a zároveň, že nám budú nápomocné knihy z jeho súkromnej knižnice.