Prezentácia detského prednesu Poviem Ti básničku

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku organizovala 5. ročník prezentácie detského prednesu

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku organizovala 5. ročník  prezentácie detského prednesu s názvom Poviem Ti básničku, ktorá bola organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku - 4. novembra.
  Prezentácie detského prednesu sa zúčastnili deti od troch do šesť rokov s učiteľkami a rodičmi z Ružomberka a okolia. Zapojilo sa 7 materských škôl s 30 deťmi. Podujatie sa konalo 20.11.2023 o 9:00 hod. na prízemí PF KU vo foyer.

  Deti privítal PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan PF KU. Po úvodných slovách sme predstavili časť poroty: PaedDr. Máriu Vargovú, PhD. a PaedDr. Ivanu Prachárovú, PhD. a žrebom bola vybraná tretia porotkyňa, učiteľka z MŠ z Hrabovskej cesty. 

  Deti prichádzali po jednom dopredu a recitovali. Mali možnosť využiť našepkávača v podobe svojej učiteľky.  Približne v polovici sme urobili menšiu prestávku a deťom sa venovali študentky z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. Hudobno-pohybový program deti troška osviežil a odbúral stres a pokračovali sme ďalej v recitácii. Po ukončení všetkých prednesov boli deti zverené do opatery študentiek, kde opäť spievali a šantili pri tanci.

  Rozhodovanie o víťazoch bolo ťažšie, keďže prednesy boli na veľmi dobrej úrovni. Napokon sme sa zhodli na nasledujúcom poradí:

  1.miesto Olívia Pečková (MŠ A. Bernoláka)
  2.miesto Lea Mydliarová (MŠ sv. Lujzy)
  3.miesto Ján Hýľ (MŠ Hrabovská cesta)

  Výnimočná cena:
  Matej Kendera (MŠ Biely Potok)
  Rebeka Paduchová (ZŠ s MŠ Liptovské Revúce)
  Cena odvážlivca:
  Timotej Kolčák (MŠ Biely Potok)

  Deti aj materské školy boli ocenené a odmenené. Každé dieťa odchádzalo s malou odmenou v ruke i na srdiečku. 

  V závere sme poďakovali deťom, učiteľkám, študentkám a pozvali sme zúčastnených na  ďalšie stretnutie.  
   

  Autor: Mária Vargová,
  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky