Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky v spolupráci s Raabe s. r. o. realizuje seminár

    Dieťa v súčasnej edukačnej realite

    (Činnostné a projektové učenie v predprimárnom vzdelávaní)

    ktorý sa uskutoční 13.12.2022, 8:30 hod.

    v miestnosti A 234