Víťazstvo našich študentiek na Olympiáde techniky Plzeň 2023

    Študentky z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Olympiáda techniky Plzeň 2023

    Dňa 23. - 24. 05. 2023 študentky z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Olympiáda techniky Plzeň 2023. Janka Mampouyová a Emília Šlepkovská úspešne reprezentovali Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku a získali 1. miesto v kategórii odborných, didaktických a multimediálnych prác. 

    Na súťažnej prehliadke prác študentov z piatich krajín a to Českej republiky, zo Slovenska, Turecka, Grécka, Poľska  v oblasti technického vzdelávania zvíťazila precízne odborne a didakticky spracovaná a prezentovaná práca našich študentiek pod vedením doc. PaedDr. Zlatice Huľovej, PhD., na tému:
    Planéta ZEM a súbor didaktických pomôcok v technickom vzdelávaní prostredníctvom stratégie STEAM.