Diplom z ružomberskej sociálnej práce? Dobrý nápad, lebo sme druhá najkvalitnejšia katedra na Slovensku

    Katedra sociálnej práce PF KU sa zároveň stala najkvalitnejším pracoviskom vzdelávajúcim v sociálnej práci na Strednom a Východnom Slovensku
    Diplom z ružomberskej sociálnej práce? Dobrý nápad, lebo sme druhá najkvalitnejšia katedra na Slovensku

    Katedra sociálnej práce PF KU sa zároveň stala najkvalitnejším pracoviskom vzdelávajúcim v sociálnej práci na Strednom a Východnom Slovensku. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl, ktoré v decembri zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Profil kvality našej katedry má teší o to viac, že o výsledku nerozhodovali politici ani úradníci, ale svetovo uznávaní pedagógovia a vedci v sociálnej práci z Veľkej Británie a Španielska“, hovorí Daniel Markovič, vedúci katedry. V našom úsilí o zvyšovanie kvality budeme naďalej pokračovať, aby sme sa stali ešte lepšími. 

    Výsledky hodnotenia v oblasti výskumu Sociálna práca v období 2014-2019