Jedinečný magisterský program KU v Ružomberku priťahuje študentov z celého sveta

    Na programe sa podieľajú 4 vysoké školy zo 4 krajín: Mykolas Romeris University (Litva), Rīga Stradiņš University (Lotyšsko), Lisabonský univerzitný inštitút (Portugalsko), za slovenskú Katolícku univerzitu zabezpečuje výučbu tím Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty. Absolventi tak dostanú diplom vydaný štyrmi vysokými školami. Prví študenti, vybraní spomedzi viac ako 200 uchádzačov, pochádzajú z 12 krajín: Taliansko, Bangladéš, Filipíny, Brazília, Nigéria, Pakistan, Ghana, Kirgizsko, Maurícius, Indonézia, Fínsko a USA. Cieľ tohto študijného programu je veľmi ušľachtilý, pretože pomôže pripraviť skupinu kvalifikovaných odborníkov v oblasti sociálnej práce, ktorí budú schopní pracovať s deťmi a mládežou v ktorejkoľvek krajine sveta. Zároveň získajú medzinárodné skúsenosti, pričom každý semester študujú v inej krajine partnerských univerzít. Ich cesty sa začali v Litve, potom sa štúdium presunulo do Lotyšska a na Slovensko a nakoniec skončí v Portugalsku. Na Slovensku budú študenti absolvovať odbornú prax. Slováci ich budú môcť stretnúť slúžiť v zariadeniach sociálnej práce zraniteľným osobám. Keďže ide o prvý program Erasmus Mundus na Slovensku, prorektorka Markéta Rusnáková a dekan Pedagogickej fakulty Peter Krška intenzívne pracovali na zahrnutí tohto typu programu do slovenskej legistatívy a akreditačných štandardov. Ešte pred otvorením bol študijný program akreditovaný podľa nových, prísnych štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Hlavným riešiteľom konzorcia je Mykolas Romeris University (Litva) a za KU v Ružomberku je regionálnym koordinátorom Daniel Markovič.