Nový akademický rok, noví študenti z celého sveta

    Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou
    Nový akademický rok, noví študenti z celého sveta

    18. septembra sme na katedre sociálnej práce privítali nových študentov medzinárodného programu Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou. Počas tohto semestra budú študovať na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku päť predmetov a zároveň absolvovať odbornú prax.

    Program Erasmus Mundus pre najšikovnejších študentov z celého sveta zabezpečuje Katolícka univerzita v Ružomberku ako jediná univerzita na Slovensku.

    Partnermi sú Mykolas Romeris University, Rīgas Stradiņa universitāte  a ISCTE – University Institute of Lisbon.