Pedagógovia PF KU v Ružomberku budovali SMART vzdelávacie organizácie v Nigérii

  Školenie učiteľov, zamestnancov mimovládnych organizácií zameraných na rozvoj vzdelávacích systémov

  S hrdosťou by sme vám chceli predstaviť školenie, ktoré sa uskutočnilo v Nigérijskom Lagose v rámci projektu financovaného zo zdrojov Európskej únie „Excellence Boost“. Školenie učiteľov, zamestnancov mimovládnych organizácií zameraných na rozvoj vzdelávacích systémov v ich krajinách, manažérov škôl a univerzít, bol orientovaný na predstavenie hodnotiacej platformy KNOWLO a cez ňu spoznali princípy schopných smart organizácií. Katolícka univerzita v Ružomberku je partnerom v tomto projekte, ale zároveň aj tím KU bol pri kreovaní platformy KNOWLO, ktorá vznikla ako výstup iného medzinárodného projektu. Táto platforma vzdelávania a rozvoja organizácie v súčasnej dobe už funguje ako elektronický nástroj  a poskytuje niekoľko úrovní inovácie.

  Pre inovatívne učiace sa organizácie v Európe neexistuje žiadna referenčná databáza. KNOWLO platforma poskytuje jedinečný potenciál pre všetkých účastníkov stať sa súčasťou takéhoto hnutia a rozvoja.

  Ďalším dôležitým prínosom elektronickej platformy je obsah, keďže neexistuje žiadny podobný typ rámca alebo metodiky. V neposlednom rade platforma prináša inovácie v oblasti zdieľanej/učebnej  databázy. Tradičné porovnávacie databázy slúžia len na účely porovnania, zatiaľ čo my sa výrazne zameriavame na vzdelávanie a zdieľanie. Katolícka univerzita v Ružomberku ako partner projektu cez svoju Pedagogickú fakultu je v súčasnej dobe v procese implementácie platformy do vnútorného systému rozvoja systému kvality na fakulte. Prvé závery implementácie boli realizované na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku.

  Za vyššie uvedenú fakultu sa zahraničnej služobnej cesty zúčastnili Markéta Rusnáková, Katedra sociálnej práce PF KU, Jana Kamanová, doktorandka Katedra sociálnej práce PF KU, Jaromír Sedláček, Katedra telesnej výchovy PF KUAndrej Hubinák, Katedra telesnej výchovy PF KU.

      Knowlo.eu    

  Školenia sa zúčastnili zástupcovia rôznych krajín sveta – Slovenska, Česka, Lotyšska, Portugalska, Talianska, Turecka, Írska, Burundi, Tanzánie, Juhoafrickej republiky a Nigérie.

  Ďakujeme našim pedagógom za reprezentáciu PF KU v zahraničí, ako aj všetkým partnerským organizáciám za aktívnu účasť.

  Tešíme sa na to, aký pozitívny dopad bude mať projekt Excellence Boost na vzdelávacie inštitúcie a ďalšie organizácie!