Prví absolventi nášho anglického programu European Joint Masters in Social Work with Children and Youth

    2. augusta 2023 sa v Lisabone uskutočnila slávnostná promócia absolventov nášho programu Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou.

    2. augusta 2023 sa v Lisabone uskutočnila slávnostná promócia absolventov nášho programu Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou. Prvým štrnástim absolventom zablahoželali vedúci predstavitelia štyroch partnerských inštitúcií z Litvy, Lotyšska, Slovenska a Portugalska. Za Pedagogickú fakultu predniesla prejav prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility prof. Markéta Rusnáková.
    Promócii predchádzali štátne skúšky, na ktorých obhájili študenti diplomové práce, školiteľmi aj oponentmi boli vyučujúci zo všetkých partnerských VŠ spoločného programu.

    Našim úžasným absolventom srdečne blahoželáme a želáme všetko dobré do ďalšieho života!