Spolupráca katedry sociálnej práce s praxou

    Spolupráca katedry sociálnej práce s praxou

    21. októbra 2022 sa konala 16. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, ktorú pravidelne organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Katedra sociálnej práce PF KU. Konferencia bola tematicky zameraná na zvládanie covidovej situácie v sociálnych službách na Slovensku, vystúpili odborníci z ošetrovateľskej praxe a sociálnej práce.
    V rámci konferencie sa uskutočnili voľby do výboru odbornej sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Zároveň sa uskutočnilo oceňovanie poskytovateľov sociálnych služieb v SR so spomienkou na viceprezidentku a predsedníčku sekcie sestier pracujúcich v ZSS Margitu Kosturíkovú. Ocenení bolo 20 (symbolicky, v roku 2022 je 20. výročie založenia SK SaPA). Katolícka univerzita v Ružomberku bola taktiež ocenená plaketou Margity Kosturíkovej.